Miljørigtig opvarmning af bolig

Der kommer med jævne mellemrum nye muligheder for opvarmning i vores bolig.
Nogle gange er det blot en forbedring af tidligere metoder, som ikke var gode nok, men nu kan bruges på grund af nye teknologier og nye materialer.
Et god eksempel herpå er solpaneler. Den konstante udvikling i effektiviteten af solcellerne har gjort dem meget rentabel. Faktisk blev de så effektive at den ordning der blev lavet med tilskud og tilbagesalg af overskudsproduktion ikke længere fås for nye anlæg.

Jordvarme er også i en kraftig udvikling og for mange danskere stadig ukendt.

En af de teknologier der vinder indpas for tiden er pillefyr, som et nemt og billigt alternativ til oliefyr.
Det sviner ikke og vedligeholdelsen med påfyldning af brænselspiller er nem.

Af Andreas Den 04.02
Miljørigtig opvarmning af bolig

AnnoncePillefyr - stokerfyr

Pillefyr - stokerfyr
Pillefyr eller stokerfyr, som det også hedder i daglig tale.
Hvis du overvejer om pillefyr er en god ide for dig er der her lidt inspiration til hvad du skal tage stilling til:

Det er vigtigt at det anlæg du har tænkt dig at købe er typegodkendt. Lige nu er den gældende attest: EN 303-5.
Din skorstensfejer skal skrive under på den, når han kommer forbi.

Du skal tage stilling til hvor meget den skal kunne varme. Det gør du ved at beregne det antal kvadratmeter du vil have fyret op. F.eks. 100m2

Du skal også tage stilling til hvad du vil bruge som brændsel i pillefyret. Du kan få anlæg der udover at kunne fyre med træpiller og kan fyre med korn og træflis.

Det er en god ide at finde et fyr der har automatisk tænding, så det ikke står og er tændt hele tiden om sommeren.

Prisen på pillefyr afhænger af hvor stor virkningsgrad det har, hvilket ekstraudstyr der er tilkøbt f.eks. askesnelg.

Du kan læse mere uddybende om muligheder og begrænsninger, fordele og ulemperne med pillefyr her:


Brændeovn

Brændeovn
Jeg kende bedst brændeovne som den klassiske fra Morsø.
Sådan en havde mine forældre og mine bedsteforældre.
Den giver varme og udstråler hygge.

Der er forskel på det træ man bruger i brændeovne.
Man skal kigge på prisen i forhold til den brændværdi det har.

Birk har en værdi på 2.625 kWh/fm3
Bøg har en værdi på 2.935 kWh/fm3
Eg har en værdi på 2.835 kWh/fm3
Gran har en værdi på 2.085 kWh/fm3

Jo højere værdi jo mere varm får man ud af et stykke brænde, og jo mindre skal man fyre.

Se alle mulighederne for brændeovne her.
Der kan du også læse om fordele og ulemper ved brændeovne.


Fjernvarme

Fjernvarme
Fjernvarme findes i alle større byer og hvor det er til rådighed er metoden til den primære opvarmning af huset for langt de fleste.
Det er nemt og "billigt" og forsyningssikkerheden er meget høj. Meget sjælden kan det betale sig at kigge efter andre primær metoder til at opvarme huset med, men derfor kan man godt have en brændeovn.


Oliefyr

Oliefyr
Oliefyr er ikke en ny opfindelse.
Det er en dyr opvarmnings metode og de forsvinder lige så stille ud af husene, også på grund af lovgivningen.
I 2013 blev det forbudt at installere oliefyr i nye huse og i 2016 må du ikke erstatte et gammelt oliefyr med et nyt. Så hvis du har planer om at skifte til oliefyr anbefaler vi at du kigger på de andre muligheder først.


Pejs som hygge og opvarmning

Pejs som hygge og opvarmning
Pejsen varmer med det der hedder strålevarme, hvilket vi kan kalde direkte varme fra flammerne.
Det er et åben ildsted, tit muret direkte ind i konstruktionen af huset.
Du skal være opmærksom på at der er større brændfare ved en åben pejs frem for en brændeovn, men til gengæld er hyggen også det større.

Det miljømæssige aspekt er det samme som for brændeovne: Det er vigtigt at fyre med tørt træ for at mindske forureningen.


youtube med et pillefyr


Af Andreas

0 kommentarer

    Deltag i diskussionen

    Kommentar og bedømmelse
    Navn*
    E-mail* (bliver ikke offentliggjort)
       Karakter